Hier vindt u de meeste uitjes van Nederland. Actueel, makkelijk en leuk. Zoek met de blauwe buttons hieronder!

Leuke uitjes op Texel?

Er zijn geen uitjes geplaatst onder de naam Texel, maar onder de namen De Cocksdorp, De Koog, Den Burg, Den Hoorn en Oudeschild. 
Gebruikt u svp. postcode 1791ab de button 'Gedetailleerd uitjes zoeken' hierboven voor heel Texel, of hieronder voor specifieke plaatsen op Texel!

leuk uitje of leuke uitjes op Texel, Noord-Holland

Texel (uitgesproken als Tessel)  is het grootste Nederlandse waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De gemeente Texel beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks. Het eiland heeft een landoppervlak van ongeveer 170 km². De gemiddelde lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 8 km. De oppervlakte van de gemeente is 585,96 vierkante kilometer. Hoewel het grootste gedeelte daarvan binnen- en buitenwater is, is het de grootste stad van Nederland. Texel heeft ruim 13.000 inwoners.

Tot 1170 was Texel verbonden met het vasteland; door de Allerheiligenvloed van 1170 werd het een eiland. In 1415 verkreeg het stadsrechten, en in de 17e en 19e eeuw werd Eierland verbonden met en onderdeel van Texel. In 1945 vonden er zware gevechten plaats tussen Georgische krijgsgevangenen en de Duitse bezetters. In deze zogenaamde Russenoorlog kwamen naast 565 Georgiërs en ongeveer 800 Duitsers ook 120 om het leven.

De eerste menselijke sporen op Texel dateren uit 8000 tot 4500 v. Chr. Bij opgravingen vond men vuurstenen werktuigen uit ca. 5000 v. Chr. Waarschijnlijk gaat het hier niet om permanente bewoning, maar om jagers die tijdelijk aanwezig waren. Er zijn ook vondsten gedaan van fragmenten van steenhamers uit ca. 2000 v. Chr.

Tijdens de Bronstijd was er waarschijnlijk wel permanente bewoning. In Den Burg zijn resten gevonden van grafheuvels uit de midden-Bronstijd, ca. 1000 v. Chr. Vondsten uit de IJzertijd zijn gedateerd van ca. 400 v. Chr. tot de 2e eeuw na Chr. Uit de Mervingisch-Frankische tijd, ca. 600-650 na Chr., stamt een urnen-grafveld dat gevonden is in de buurt van Den Burg. De naam van het eiland is al terug te vinden in de vroege middeleeuwen.

 

Ontstaan van Texel als eiland

Texel werd een eiland door de Allerheiligenvloed van 1170. Een tijdelijke opwarming van het klimaat zorgde voor grotere weersextremen. Het Noord-Hollanse landschap werd ingrijpend gewijzigd door de catastrofale Allerheiligenvloed van 1170, waarbij duizenden mensen omkwamen. Tijdens deze vloed ontstonden ook de eilanden Wieringen (dat later werd ingepolderd), en Vlieland, en werden de huidige Waddenzee en de voormalige Zuiderzee gevormd.

In 1415 kreeg Texel stadsrechten van graaf Willem VI. Dit stadsrecht gaf het eiland een behoorlijk grote zelfstandigheid. Het eiland mocht zijn eigen schout en schepenen benoemen en zelf rechtspreken, en zelf belastingen innen, tol heffen en markten houden. Het noordelijker gelegen Eierland werd in de loop van een aantal eeuwen onderdeel van Texel.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Texel bezet en in gebruik voor de Duitse kustverdediging (Atlanmtikwall). Pas op 20 mei 1945 werd Texel bevrijd. Texel wordt daarom ook wel Europa's laatste slagveld genoemd. Er is nu een Georgische begraafplaats, vernoemd naar de aanvoerder van het Georgiërs, Loladze.

Het landschap van Texel

Het landschap op Texel is rijk en divers. Texel heeft behalve polders, brede zandstranden, duinen en graslanden ook heide, bos en kwelder. Rond Den Hoorn in het zuiden bloeien in mei grote bollenvelden, Nationaal park Duinen van Texel beheert de zuidpunt van Texel, het gebied De Duinen tussen Den Hoorn en De Koog, De Dennen, De Slufter en De Muy.

Op een helling van de Hoge Berg liggen ook het Doolhof, een bosje uit 1764, en de Zandkuil, Nederlands eerste insectenreservaat. Een bijzonder fenomeen is De Slufter, een gebied binnen de brede duinketen aan de noordwestkant van het eiland, vol kreken en geulen, dat in open verbinding staat met de Noordzee. Bij vloed loopt een deel van De Slufter onder water en bij eb loopt het water door de geulen weer terug naar zee. Daardoor is slibvorming en verzilting ontstaan en moest de vegetatie zich aanpassen. Oostelijk van De Slufter ligt de Eijerlandse polder. Eijerland was ooit een eilandje ten noorden van Texel.

Het hele duingebied van Texel, van de Hors tot aan de vuurtoren vormt het Nationaal park Duinen van Texel.

 

Flora en fauna van Texel

Texel is een geliefd oord voor vogelliefhebbers. Op sommige dagen kan een ervaren vogelaar wel honderd verschillende soorten waarnemen. Er broeden in het voorjaar vooral in de duingebieden ongeveer 80 verschillende vogelsoorten, maar in totaal zijn zo'n 300 soorten op Texel waargenomen. De Muy, een duingebied tussen De Koog en De Slufter is een beschermd gebied; het is de broedplaats van de oudste lepelaarkolonie van Nederland. Andere opvallende vogelsoorten op Texel zijn de dwergstern en de velduil.
. De zilvermeeuw komt er in grote aantallen voor. De fauna van Texel is, vanwege de geïsoleerde ligging van het eiland, minder gevarieerd. Toch zijn de Texelse schapen beroemd en leven er ook kleine amfibieën en veel vlindersoorten op Texel, en duizenden insectensoorten.

 

Folklore op Texel

Texel heeft diverse folkloristische gebruiken. Op 12 december wordt Ouwe Sunderklaas gevierd. Dit is een restant van het Sinterklaasfeest zoals dat werd gevierd voordat het in de 19e eeuw werd verburgerlijkt. In alle dorpen wordt er 'gespeuld'. Speulen wil zeggen dat een bepaald plaatselijk nieuwsfeit van het afgelopen jaar wordt nagespeeld en in een bepaald daglicht gesteld. Dat speulen gebeurt gemaskerd, zodat de speulers niet te herkennen zijn.

Op de zaterdag vóór Pinksteren wordt op Texel net als elders in Noord-Holland het Luilak-feest gevierd. Bij dit feest is het de bedoeling dat de jongeren de ouderen wekken. Vanaf 'n uur of vier in de morgen trekt de jeugd de straten op en begint daar kabaal te maken. Belletjelellen, met zeep de ramen bekladden en door de brievenbus schreeuwen zijn manieren om de ouderen uit bed te krijgen.

 

Op 30 april wordt de meierblis aangestoken. Dat zijn grote vuren van afval- en snoeihout. Deze vuren worden aan het begin van de avond aangestoken. Volgens folkloristische deskundigen is de meierblis een restant van een Germaans gebruik om met vuren de geesten van de winter te verdrijven. Jaarlijks zijn er meer dan 100 meierblissen op Texel.

Op 11 november wordt Sin Maarten gevierd. Hierbij gaan kinderen met een lampion in de hand langs de huizen. Er wordt aangebeld en een lied gezongen, waarbij de bewoner de kinderen beloont met snoep, fruit of kleingeld.

Verder zijn er ook de vertellingen van Sommeltjes die bij De Waal zouden wonen, in de Sommeltjesberg. Deze vriendelijke lieden zouden 's nachts het zilverwerk van de Texelaars komen oppoetsen.

 

Texelse schapenkaas

De Tesselaar is een Texels schapenras.  Al in de 16e en 17e eeuw was de Texelse schapenkaas door z'n bijzondere smaak al (wereld)bekend. Naast de normale witte kaas, werd er namelijk ook een bijzondere groene kaas gemaakt. Deze kaas was groen gekleurd doordat schapenkeutels in een neteldoek werden gekookt en het vrijkomende groene sap daarvan in de melk werd geroerd. De kaas kreeg er de pittige smaak van en werd bovendien beter houdbaar. Om hygiëneredenen werd deze kaas in de jaren dertig
  verboden.

 

Musea en andere bezienswaardigheden op Texel

De moeite waard om te bezoeken zijn het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel op  Eijerland (bij het vliegveld), het Cultuurhistorisch museum Texel, Ecomare
 (Centrum voor Wadden en Noordzee, met zeehondenopvang en zeevogelopvang) bij De Koog, de Oudheidskamer in Den Burg, Kaap Skil
 met de korenmolen de Traanroeier in Oudeschild, overblijfselen van middeleeuwse en napoleontische forten bij Oudeschild, de Georgische begraafplaats
Loladze, het Jac. P. Thijssemonument in de vijver aan de Elemert in Den Burg, het Schipbreuk- en Juttersmuseum Flora
, tussen Den Burg en De Koog, vuurtoren Eierland, en Kaap Oosterend, een kaap aan de oostkant van het eiland.

 

Belangrijke evenementen van Texel

Texel heeft veel mogelijkheden voor een uitstapje. Musea zijn het Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel, het Agrarisch- en wagenmuseum, het Martiem- en juttersmuseum in Oudeschild, Schipbreuk- en juttersmuseum Flora, tussen Den Burg en De Koog en zeehondenopvangcentrum Ecomare, bij De Koog.

Evenementen die bij dit eiland horen zijn de zeilwedstrijd Ronde om Texel, het gratis popfestival Sommeltjespop, Sun Beats (voorheen Island Samba) en Strenderpop (uitsluitend Texelse bands). Ook leuk om te bezoeken zijn de Texel Airshow (eens in de 3 jaar), de Texel Darts Trophy en HavenVIStijn.

 

Dorpen op Texel

Het grootste dorp en tevens de hoofdplaats van de gemeente is Den Burg midden op het eiland. In het zuiden van Texel liggen Den Hoorn en 't Horntje. OudeschildOosterend en Oost bevinden zich aan de oostkant van het eiland. De Koog is gelegen naast de duinen in het westen, die de plaats scheiden van de Noordzee
, en in het noorden van de gemeente ligt De Cocksdorp. Andere dorpen op Texel zijn Zuid-Eierland
 tussen Den Burg en De Cocksdorp en De Waal, net ten oosten van Den Burg.

 

Veerdiensten

Vanuit Den Helder wordt een geregelde veerdienst met het eiland onderhouden. In de zomerperiode (tussen eind april en eind september) is er nog tweede veerdienst van en naar Texel, namelijk tussen Texel (De Cocksdorp) en Vlieland. Deze dienst is enkel voor voetgangers en fietsers. Met de boot die deze veerdienst verzorgt, kunnen in deze periode ook robbentochten worden gevaren. Je vaart dan langs zandbanken nabij Vlieland, waarop allemaal zeehonden te zien zijn. Een leuke manier om de zeehonden die veel voorkomen in het waddengebied, in het echt te zien.

 

Texel en Openbaar vervoer

Tot op heden voert Conexxion de busdiensten op het eiland uit. In december 2014 is een deel van het openbaar vervoer overgenomen door Texelhopper. Connexxion rijdt elk uur van station Den Helder naar de Koog (lijn  28) en zes keer (2x ochtend, 4x middag) van Den Burg naar De Cocksdorp, niet in het weekend.  (Buiten de vaste lijndiensten vervoeren kleinere busjes (op reservering) reizigers op het eiland van A naar B.

 

Bekenden van Texel

Bekende (oud) inwoners Van Texel zijn Prof. dr. Cornelis de Jager: Nederlands astronoom, ereburger van Texel sinds april 2006. Jac. P. Thijsse
: onderwijzer en natuurbeschermer (overleden 1945), Jan Wolkers: schrijver, beeldend kunstenaar en ereburger van Texel sinds maart 2006 (overleden 2007).

 

wat is er te doen in de Cocksdorp?

wat is er te doen in de Koog?

wat is er te doen in den Burg?

wat is er te doen in den Hoorn?

wat is er te doen in Oudeschild?

 

 

Texel heeft diverse folkloristische gebruiken. Op 12 december wordt Ouwe Sunderklaas gevierd. In Den Burg is er een optocht van mensen die speulen, ofwel een plaatselijk recent nieuwsfeit, onherkenbaar, naspelen. Op de zaterdag voor Pinksteren wordt op Texel het Luilak-feest gevierd. Bij dit feest is het de bedoeling dat de jongeren, vanaf vier uur in de ochtend, de ouderen wekken. Op 30 april wordt de meierblis aangestoken. Deze grote vuren zouden de geesten van de winter verdrijven.

Bezienswaardig zijn Kaap Oosterend en vuurtoren Eierland. Bekijk ook eens het Jac. P. Thijssemonument in de vijver aan de Elemert in Den Burg. Bij Oudeschild treft u ook overblijfselen van middeleeuwse en napoleontische forten.

dagje weg omgeving texel uitje uitstapje

leuk uitstapje of leuke uitstapjes naar Texel, Noord-Hollanddagje weg omgeving texel uitje uitstapjedagje weg omgeving texel uitje uitstapje

De vragen: Is er iets leuks te doen op Texel dit weekend?, Wat is er te doen op Texel? of Wat is een leuk uitje in Texel met kinderen? laten zich eenvoudig beantwoorden door slim te zoeken met de button "Gedetailleerd uitjes zoeken." Zoek op categorie, met een afstand rond de postcode en u krijgt direct interessante zoekresultaten. Of gebruik de button "Uitjes zoeken met Google maps." Handiger kan niet!