Hier vindt u de meeste uitjes van Nederland. Actueel, makkelijk en leuk. Zoek met de blauwe buttons hieronder!

Vandaag vinden er in Friesland 2 uitjes plaats. Te veel keuze? Klik dan hierboven op "Gedetailleerd uitjes zoeken" en zoom in op categorie├źn van uitjes.

Iets leuks doen? Leuke uitjes in Friesland?

Hier boven ziet u de geselecteerde uitjes, uitstapjes en activiteiten.
Teveel resultaten? Klik dan hierboven op UITGEBREID ZOEKEN!

leuk uitje of uitstapje in Friesland

lekker even een dagje weg in Friesland

dagje weg friesland uitje uitstapje

Friesland heeft een open landschap en is waterrijk. Het kent negen verschillende landschappen, waaronder het Waddengebied, het terpengebied van Oostergo, de veenpolders, de Noordelijke wouden, het Bedijkingslandschap en de Lauwerszee. Maar bij Friesland horen ook vier eilanden, waaronder Ameland, Vlieland en Terschelling. Op 1 januari 1997 werd de officiele naam van de provincie veranderd van 'Friesland' in 'Fryslan'. Die eigenzinnigheid hoort net zo bij Friesland als de Elfstedentocht, skutsjesilen, kaatsen en fierljeppen. De meeste activiteiten hebben te maken met water en dat is er in Friesland in overvloed.

leuk dagje uit in Friesland

dagje weg friesland uitje uitstapje

Bijzondere steden aan het water kent Friesland genoeg. Niet alleen voor de watersporter zijn naast Leeuwarden ook Drachten (het Carillon), Franeker (Martinikerk), Joure (de passantenhaven naast een park), Harlingen (zeehaven), Heerenveen (Crackstate, Oenemastate) en Sneek (de Waterpoort) een bezoek waard. De bekendste musea in Friesland zijn Natuurcentrum Ameland, letterkundig museum Tresoar in Leeuwarden, het Jopie Huisman Museum, Natuurmuseum Fryslan, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker, Fries Museum-Verzetsmuseum Friesland in Leeuwarden en Museum Belvedere (Heerenveen).

 

er even op uit of iets leuks doen in Friesland

Landelijk bekend is natuurlijk het jaarlijkse muziek- en cultuurfestival Oerol op het eiland Terschelling. Ook de Harlinger visserijdagen betreft een jaarlijks terugkerend evenement, evenals de Sneekweek in augustus. Minder bekend, maar heel leuk zijn de jaarlijkse Friese ballonfeesten in Joure.

leuke uitjes met de kinderen in Friesland

dagje weg friesland uitje uitstapje

Binnen spelen kan in Flippies pretpaleis in Bakkeveen, of bij Jonas en de Walvis in Sumar. Ook leuk voor kinderen: actief bezig zijn op activiteitenboerderij Fjouwerhusterplaets in Rokel. Bij Aquazoo Friesland in Leeuwarden kunnen de kleintjes zich ook prima vermaken. Friesland heeft zoveel te bieden. Geniet ervan!
 

Een avondje theater
in Friesland?

In Friesland een concert
bezoeken?


 

leuke uitjes of leuke uitstapjes naar Friesland

wat is er te doen op Ameland?

wat is er te doen in Beetsterzwaag?

wat is er te doen in Bolsward?

wat is er te doen in Dokkum?

wat is er te doen in Drachten?

wat is er te doen in Franeker?

wat is er te doen in Harlingen?

wat is er te doen in Heerenveen?

wat is er te doen in Hindeloopen?

wat is er te doen in Joure?

wat is er te doen in Leeuwarden?

wat is er te doen in Sneek?

wat is er te doen in Stavoren?

wat is er te doen op Terschelling?
 

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor friesland

dagje weg in Friesland? lees hier over de historie

Van ongeveer 400 tot 200 voor Chr. begon langzamerhand een protofriese cultuur te ontstaan met terpen tussen Vlie en Eems. De bewoners werden door de Romeinen Frisii genoemd. Aan het begin van de Middeleeuwen strekte Friesland zich uit van het Zwin, bij wat nu de Belgische grens aan de kust is, tot aan de rivier Wezer in Duitsland. In het begin van de 8e eeuw is Friesland bekend vanwege de missionaris Bonifatius. In 1795 raakte Friesland officieel zijn zelfstandigheid kwijt toen het een provincie van Nederland werd.

Op 1 januari 1997 werd de officiele naam van de provincie door de Friese Provinciale Staten veranderd van 'Friesland' in 'Fryslan'. It Heitelan (in het Nederlands: Het vaderland) is voor Friezen die buiten Friesland wonen, een veel gebruikte term om de provincie Friesland aan te duiden.

Het Fries (Frysk) wordt naast het Nederlands als een officiele landstaal erkend. Behalve het Standaardfries heeft het Fries ook een aantal dialecten. Alle plaatsen in Friesland hebben slechts een officiele naam. Dat is in de meeste gevallen de Nederlandse naam, in zeven gemeenten (Dantumadeel (Dantumadiel), Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), Ferwerderadeel (Ferwerteradiel), Menaldumadeel (Menameradiel), Boornsterhem (Boarnsterhim), Littenseradeel (Littenseradiel) en Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel)) hebben alle plaatsen echter de Friese naam als de officiele naam. De meeste gemeenten geven echter beide namen aan op de plaatsnaamborden.

dagje uit in Friesland? lees hier over de geografie

Friesland is een provincie in het noorden van Nederland. Friesland telt rond 650.000 in-woners. De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het Fries als het Nederlands heeft in de provin-cie de status van bestuurstaal. In het oosten wordt Friesland begrensd door Groningen en Drenthe, in het zuiden door de provincies Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer en in het westen en in het noorden door de Waddenzee. Door de Afsluitdijk is Friesland verbonden met Noord-Holland. De Friese waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn bereikbaar met veerdiensten vanuit Harlingen naar Vlie-land en Terschelling, vanaf Holwerd naar Ameland en vanaf Lauwersoog naar Schiermon-nikoog.

Qua totale oppervlakte (land + water) is Friesland de grootste provincie. Het hoogste punt van de provincie is met 45 meter hoogte de Vuurboetsduin op Vlieland. Het hoogste punt op het vasteland is de Bosberg bij Appelscha met ruim 26 meter. Friesland heeft een open landschap en is waterrijk. In Friesland liggen vier nationale parken, te weten Schiermonnikoog, De Alde Feanen, Lauwersmeer (in zowel Groningen als Friesland) en Drents-Friese Wold (in zowel Drenthe als Friesland).

Afbeeldingsresultaat voor friesland

Ontdek Friesland

Wie Friesland zegt denkt aan de elf steden, skutsjesilen en fierljeppen. Logisch, want Friesland kenmerkt zich door water, ruimte en eigenzinnigheid. Het is dus niet voor niets dat de Friezen een eigen taal hebben. Mensen die van mooie steden, monumentale boerderijen, watersport, groene weilanden, natuur en rust houden zijn in Friesland op de juiste plaats. Toch zijn de landschappen in Friesland veelzijdig. De Friese meren zijn te vinden in het zuidwesten. Het noorden wordt bepaald terpdorpen, kerktorens en slingerende binnendijkjes. Het Gaasterland in het zuiden heeft glooiende bossen. In het zuidoosten liggen de Friese Wouden met hun heide, bossen en zandverstuivingen. Watersporters hebben in Friesland ongekende mogelijkheden op de beroemde Friese meren. Ook het IJsselmeer heeft aantrekkingskracht op iedereen die van water houdt. Het merengebied kenmerkt zich door gezellige dorpen met bijna overal wel een jachthaven. Bij Friesland horen de vier waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Met een van de veerdiensten is de oversteek zo gemaakt en kunt u genieten van strand, duinen en kwelders. De Friese steden zijn gezellige oude havensteden, zoals Harlingen aan de kust of de beroemde elf steden zoals Hindeloopen of Dokkum. Leeuwarden heeft een historische binnenstad met grachten. Wandelaars en fietsers kunnen zich prima vermaken in het groene Friesland. Het Glooiende Gaasterland en de omgeving van de Friese Wouden met zijn bossen en heide lenen zich uitstekend voor mooie tochten. Ook de vele musea en galerieen in de provincie zijn een bezoekje meer dan waard.

de Friese meren

Jaarlijks trekken de bekende Friese meren duizenden watersporters en natuurliefhebbers. Dit circa 30.000 hectare grote gebied gelegen in zuidwest Friesland is een aaneenschakeling van plassen en meren en is dus een waar watersportparadijs. Vanuit het merengebied zijn de Waddenzee en het IJsselmeer makkelijk te bereiken. Jaarlijkse zeilwedstrijden zoals het skutsjesilen zijn bekende evenementen. Er is veel natuurschoon in dit gedeelte van Friesland te vinden. Mede door het natuurlijk beheer zijn er bijzondere natuurgebieden ontstaan zoals; de Oude Venen met de bekende Princehof in de buurt van Grouw en Eernewoude. Wande-laars en fietsers kunnen ook prima uit de voeten in dit deel van Friesland. Langs de kust genietend van prachtige uitzichten over het IJsselmeer of landinwaarts langs typische Friese kop-hals-romp boerderijen met grazende zwartbonte koeien in de weilanden. Ook de elf ste-den route gaat gedeeltelijk door het merengebied. De steden Bolsward, Sneek, Sloten en IJlst zijn mooie stadjes met veel historische panden. Ook de steden aan de IIsselmeerkust zoals Hindeloopen (Hindelooper schilderwerk), Makkum (beroemd aardewerk), Workum (Jopie Huisman Museum) en Stavoren (Vrouwtje van Stavoren) zijn bekende Friese steden met veel historische bezienswaardigheden.

Bolsward, Friesland

Bolsward is een gezellig plaatsje en is bekend als een van de Friese elf steden. Het plaatsje ligt twaalf kilometer van Sneek en heeft heel wat bezienswaardigheden. Bolsward is namelijk gebouwd op drie terpen en dit is nog steeds terug te zien in de stad. Op de oudste is de Sint Martinikerk gebouwd. De terpen zijn aangelegd voor het begin van de jaartelling, waardoor Bolsward tot een van de oudste steden van ons land behoort. In 1455 kreeg Bolsward stads-rechten. Het centrum bestaat uit een oude binnenstad waarin historische gebouwen zijn ge-vestigd, maar ook romantische grachten. Een bezoek aan het stadhuis van Bolsward is zeker weten de moeite waard. Het stadhuis van Bolsward stamt uit 1614. Aan de buitenkant is het stadhuis bijzonder, maar van binnen is het bouwwerk nog specialer. In de stad is ook een bezoek mogelijk aan distilleerdij Sonnema Berenburg. Iedere tweede pinksterdag van het jaar wordt de fiets Elfstedentocht georganiseerd. Maar de tocht op eigen initiatief afleggen is natuurlijk ook mogelijk.

Harlingen, Friesland

Een van de Friese elf steden is Harlingen. De geschiedenis van Harlingen begon in 1157 toen er op de plek van de stad een klooster werd gebouwd. Het klooster werd de Ludingakerk genoemd en was een kerk waar een heel grachtenstelsel omheen werd gebouwd om de handel te bevorderen. In 1234 groeide het klooster uit tot een stad en kreeg Harlingen haar naam en verkreeg het stadsrechten. De monniken van het klooster hadden het gebied namelijk laten uitgroeien tot een belangrijk handelsgebied. In de stad werd in 1311 een haven aangelegd, waardoor belangrijke vaarroutes konden worden onderhouden met Scandinavische landen en met Engeland. Tot op de dag van vandaag is Harlingen de belangrijkste haven van Friesland. Vier eeuwen geleden werd het traditionele aardewerk van Harlingen voor het eerst vervaardigd. Nog steeds is het aardewerk van Harlingen populair. Een rondvaarttocht in Harlingen is een aanrader. U kunt een rondvaarttocht maken, maar het is ook mogelijk om een robbentocht te maken. U brengt dan een bezoek aan de natuurlijke leefomgeving van de robben. Als u in Harlingen bent mag een bezoekje aan het gemeentehuis eigenlijk niet ontbreken. Het Hannemahuis is het gemeentehuismuseum van Harlingen. Daarnaast heeft Harlingen een gezellig centrum. Iedere woensdag en zaterdag is er een markt op de Voorstraat.

Hindeloopen, Friesland

Het pittoreske Hindeloopen is een van de elf steden waar de tocht der tochten doorheen gaat. Lang geleden was Hindeloopen een belangrijke handelsstad met een enorme vloot. In het centrum kunt u de de karakteristieke gebouwen en houten bruggetjes uit die tijd terug zien. Verschillende inwoners dragen nog steeds de oude kledingdracht van de stad, waardoor u het idee heeft dat u even terug in de tijd bent. De stad heeft een eigen karakter en zelfs een eigen taal. Verschillende monumenten zijn nog bewaard gebleven. In de Commandeurswoningen woonden de kapiteins van Hindeloopen. De woningen met gerafelde randen brengen een authentieke sfeer. Hindeloopen is niet echt een winkelstad. U kunt er vooral terecht voor de basisinkopen en souvenirs. Maar sportief gezien heeft Hindeloopen veel te bieden. Naast watersporten zijn er verschillende fietsroutes te ontdekken, waarbij u midden in de natuur rijdt. Het Hindelooper museum is een van de oudste musea van Friesland. Voor schaatsliefhebbers is er ook een speciaal museum. Liefhebbers van de Elfstedentocht moeten beslist een kijkje nemen.

IJlst, Friesland

De kleinste stad die wordt via de de tocht der tochten wordt bezocht is IJlst. Maar lang voor-dat de Elfstedentocht bestond was de stad al bekend om haar beroemde scheepsbouw en handelspositie. Deze historie is nog steeds terug te zien in de kleine stad. In IJlst zijn, vooral in het centrum, veel historische gebouwen te vinden. Vaak hebben ze te maken met scheepsbouw. U mag in IJlst absoluut niet de oude houtzaagmolen vergeten. Houtzaagmolen de Rat wordt al 3 eeuwen gebruikt om hout te zagen. Nog steeds kunt u zien hoe drie eeuwen geleden hout werd gezaagd. In IJlst kunt u ook terecht voor het beoefenen van wa-tersporten. Langs de Eegracht en de Galamagracht is een gezellig horecagebied met terras-jes tussen de lindebomen. In IJlst werden de opnames gemaakt voor de Nederlandse film De Kameleon.

Leeuwarden, Friesland

De stad Leeuwarden kent een lange geschiedenis. De historische binnenstad dateert uit de tijd van Willem van Oranje. Leeuwarden is een stad van uitersten. Er zijn niet alleen oude hofjes en monumenten te zien, maar ook moderne architectuur en groene parken. De winkelstraat van Leeuwarden is de Nieuwestad. Veel smalle steegjes komen uit op deze hoofdstraat. Gezellige cafeetjes en restaurants zijn er te over. Een opvallende verschijning is de scheefstaande Oldehoventoren. De 40 meter hoge toren biedt u een mooi uitzicht over de stad en omstreken. Bij helder weer kan men zelfs de Waddeneilanden zien liggen. Een erg leuke attractie is een rondvaart per praam door de vele grachten die de stad rijk is. Het Princessehof is een paleis dat is gebouwd in de 17e en 18e eeuw. Hier is nu het wereldberoemde keramiekmuseum gehuisvest. In de zomermaanden zijn er regelmatig gratis concerten op de zondagen. Men kan onder andere een bezoek brengen aan het: Keramiek museum, het verzetsmuseum, het natuur museum en het Fries museum. Een leuke wandeling is de poezieroute Leeuwarden. Als u door de binnenstad wandelt, loopt u zo af en toe over een stenen plaat met een gedicht erop. De bijbehorende routekaart is bij de plaatselijke VVV te krijgen.

Sneek, Friesland

De historische stad Sneek ligt ten zuidwesten van Leeuwarden. De stad is zeer bekend door de Sneekweek. En natuurlijk door de Elfstedentocht. In de 10e eeuw is Sneek ontstaan door de aanleg van een zuidelijke dijk. Sneek werd gevestigd langs een belangrijke vaarroute naar het Noorden waardoor de stad al snel begon te groeien. In 1295 werd Sneek door een stadsbrand grotendeels verwoest. Daarna krabbelde de stad weer op en verwierf in 1456 officieel stadsrechten. In 1492 begonnen de inwoners met de bouw van een gracht en een stadsmuur. In Sneek staan nog veel historische gebouwen, waardoor de binnenstad een be-schermd stadsgezicht geworden is. Een gedeelte van de oude stadsmuur is ook nog terug te vinden. Een bekend gedeelte van de muur is de oude waterpoort van Sneek. De poort werd gebruikt als brug met een vaarroute. Liefhebbers van de watersport kunnen prima terecht in Sneek. Niet alleen om de watersporten te beoefenen, maar ook om te shoppen. Alles op het gebied van watersport is in ieder geval te vinden in bedrijvenpark It Ges. Een van de bekendste watersportwedstrijden van Nederland is de Sneekweek. Sneek wordt de beste winkelstad van het Noorden genoemd. Het centrum kan per auto worden bereikt, maar ook per boot.

de Friese eilanden

Friesland telt vier Waddeneilanden: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.

Ameland

Slechts 45 minuten varen en u bent in een andere wereld. Ameland kent een ongedwongen sfeer en de gastvrije bewoners heten u dan ook van harte welkom. Zee, strand, zon en frisse lucht staan garant voor een verrassende ontdekkingstocht. Ameland kent een rijke geschiedenis en folklore, welke nog steeds in stand wordt gehouden door de bevolking. De geschiedenis van het eiland is tot ongeveer 1400 terug te herleiden. De circa 3200 bewoners van het eiland wonen in de vier pittoreske dorpen Ballum, Buren, Hollum en Nes. Elk dorp heeft zo zijn eigen sfeer. Deze walvisvaart (1600-1800) bracht het eiland veel welvaart en aanzien. Fraaie gevels in het straatbeeld en mooi bijzondere grafzerken op de kerkhoven herinneren aan de walvisjacht. Bijzonder zijn de vele gele huisjes in de hoofdplaats Nes. Bij het dorp Hollum staat de 59 meter hoge vuurtoren van Ameland. Na een stevige klim is er boven te genieten van een prachtig uitzicht over het eiland en de zee. Vroeger waren de kerktorens op het eiland ook bakens voor de schippers op zee. Ameland kent ook een grote verscheidenheid aan natuur. Het afwisselend zoute, zoete en brakke water levert een bijzonder gevarieerd landschap op. Neem vooral een verrekijker mee! Natuurgebied Het Oerd is een oud begroeid duinengebied met hoge duinen en vochtige duinvalleien. In Het Oerd komen veel bijzondere planten en vogels voor. Daarom zijn bepaalde gedeeltes tijdens het broedseizoen van maart tot september afgesloten voor publiek. Ameland is echt een vogelei-land. Er zijn kilometers lange fiets- en wandelroutes. Ook is het mogelijk om (onder begelei-ding of op eigen gelegenheid) een paardrijdtocht door de duinen te maken.

Schiermonnikoog

Het kleinste van de bewoonde Waddeneilanden, Schiermonnikoog, is een Nationaal Park. Het eiland is eigenlijk een groot natuurgebied Het is echt een plek voor mensen die van rust, ruimte en natuur houden. Schiermonnikoog dankt zijn naam aan de eerst bekende (1100-1200) inwoners, de monniken van het Cisterzienser klooster Claerkamp. De ca. 1000 inwoners wonen bijna allemaal in het enige gelijknamige dorp wat in 1760 gesticht is. U treft er veel oude eilandhuisjes en winkeltjes aan met fraaie oude geveltjes. Het historische dorp is dan ook tot beschermd dorpsgezicht uitgeroepen. Het eiland heeft een eigen dialect. Er zijn twee vuurtorens op het eiland, waarvan een (de Noordelijke) nog in gebruik is als lichtbaken voor de scheepsvaart. Aan de Reddingsweg is het bekende drenkelingen en oorlogskerkhof de Vredenhof te vinden. Op het eiland zijn diverse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Als onderdeel van de Duitse verdediging moesten zij bij een eventuele geallieerde invasie voldoende weerstand bieden. Aan de Prins Bernardweg is de bunker Wasserman gelegen. Hier heeft u een mooi uitzicht over de omgeving. De Wasserman is zowel van binnen als buiten te bezichtigen. Per fiets of al wandelend is het eiland goed te verkennen. Er zijn diverse fiets- en wandelroutes, maar een wadlooptocht behoort ook tot de actieve mogelijkheden. Schiermonnikoog is in circa 45 minuten per boot vanaf Lauwersoog te bereiken.

Terschelling

Het op een na grootste Waddeneiland Terschelling bestaat voor ca. 80 procent uit natuurgebied. Het eiland is in de middeleeuwen ontstaan, de oudste resten van bewoning stammen uit ca. 850 na Chr. Terschelling staat bekend om de vele festiviteiten en typische streekproducten. De circa 5000 bewoners wonen in de kernen West-Terschelling, Midsland, Hoorn en Oosterend. Het eiland kent dus een oude geschiedenis. Oude geveltjes en smalle straatjes herinneren nog aan vervlogen tijden. Het belangrijkste bouwwerk van Terschelling is de 400 jaar oude vuurtoren de Brandaris. Dit beroemde baken voor de scheepvaart is de oudste vuurtoren van de Waddeneilanden. Willem Barentsz, de beroemde walvisvaarder en ontdek-kingsreiziger, werd in 1550 op Terschelling geboren. Tijdens een van zijn barre tochten raakte hij verzeild op Nova-Zembla en bouwde daar Het Behouden Huis om de strenge winter aldaar te doorstaan. Het Behouden Huis op Terschelling herbergt een museum over walvisvaart, scheepvaart en Willem Barentz. Terschelling kent veel natuurschoon. Er is veel bos te vinden en het moerassige natuurreservaat De Boschplaat kent een zeldzame flora en fauna. Bepaalde delen van het eiland zijn in het broedseizoen afgesloten voor mensen. Het klimaat op het eiland is eigenlijk on-Nederlands. De zon schijnt er gemiddeld twee maal zo vaak als op het vaste land. Logisch dus, dat het heerlijk wandelen en fietsen is, bijvoorbeeld door de duinen. Ook een lange strandwandeling is aan te bevelen. Op Terschelling is de cranberry te vinden, uniek voor Nederland. Er worden van deze veenbes allerlei streekproducten ge-maakt. U kunt in diverse winkeltjes cranberry jam, likeur en wijn kopen. Het jaarlijkse theater-festival Oerol brengt duizenden cultuurliefhebbers naar Terschelling.

Vlieland

Eiland van rust, ruimte en natuur. De auto moet u op het vasteland laten staan, maar op Vlieland is de fiets een prima alternatief. Vlieland is ontstaan na een watersnoodramp in 1287. Door deze overstroming werd een stuk land gescheiden van Friesland, en dat werd Vlieland. De circa 1200 inwoners wonen bijna allemaal in het enige dorp op het eiland, Oost-Vlieland. Vroeger was er een tweede dorp, West-Vlieland, maar dit verdween in 1736 door overstromingen die het dorp teisterden. Oost-Vlieland is een fraai dorp met een beschermd dorpsge-zicht. In het sfeervolle middelpunt van het dorp zijn mooie oude huisjes te vinden waarvan er circa 40 op de monumentenlijst staan. Het dorp roept een sfeerbeeld op uit het begin van de vorige eeuw. Het oudste bouwwerk op Vlieland is het Tromps Huis dat dateert van 1575. Het is nu ingericht als museum waarin de veelzijdige geschiedenis van Vlieland levend wordt gehouden. Andere bijzondere historische gebouwen zijn het oude raadhuis en de Protestantse kerk. Het brede strand van het eiland is meer dan 12 kilometer lang en leent zich uitstekend voor een lekkere wandeling. Vlieland is een paradijs voor sportvissers. Vanaf vrijwel het gehele strand kan men vissen. Het gebruik van een werphengel is vrij.

Afbeeldingsresultaat voor friesland

De vragen: Is er iets leuks te doen in Friesland dit weekend?, Wat is er te doen in omgeving Friesland? of Wat is een leuk uitje in Friesland met kinderen? laten zich eenvoudig beantwoorden door slim te zoeken met de button "Gedetailleerd uitjes zoeken." Zoek op categorie, met een afstand rond de postcode en u krijgt direct interessante zoekresultaten. Of gebruik de button "Uitjes zoeken met Google maps." Handiger kan niet!