Hier vindt u de meeste uitjes van Nederland. Actueel, makkelijk en leuk. Zoek met de blauwe buttons hieronder!

Vandaag vinden er in Drenthe 2 uitjes plaats. Te veel keuze? Klik dan hierboven op "Gedetailleerd uitjes zoeken" en zoom in op categorie├źn van uitjes.

Iets leuks doen? Leuke uitjes in Drenthe?

Hier boven ziet u de geselecteerde uitjes, uitstapjes en activiteiten.
Teveel resultaten? Kies dan een van de zoek mogelijkheden in het menu

Afbeeldingsresultaat voor drenthe

leuk uitje of uitstapje in Drenthe

Lekker even een dagje weg in Drenthe!

 

Dat Drenthe al heel vroeg werd bewoond, blijkt uit de aanwezigheid van 51 (van de 53 in Nederland bestaande) hunebedden. In het begin van de negentiende eeuw was Drenthe nog grotendeels een geisoleerde landstreek. Een deel van de provincie werd echter langzaam maar zeker ontgonnen voor de turfwinning. Het landschap in de veengebieden wordt nog steeds gekenmerkt door rechte lijnen met veel sloten en kanalen. De oudste veendorpen zijn Ruinerwold en Schoonebeek, die uit de Middeleeuwen dateren.

Drenthe leent zich prima voor allerhande uitstapjes. De grootste steden zijn Assen, Emmen en Hoogeveen. Assen is vooral bekend om zijn TT-races op het circuit ter plaatse. Emmen geniet bekendheid vanwege het Dierenpark Emmen.

leuk dagje uit in Drenthe

Andere bezienswaardigheden zijn de historische Mariakerk van Ruinen, herinneringscentrum (en de resten van) Kamp Westerbork, de steen van Gees, de boot van Pesse in het Drents Museum (Assen), het standbeeld van Bartje in Assen, de Romaanse kerk van Anloo, het standbeeld van Berend Botje in Zuidlaren, het kasteel van Coevorden.

De oude binnenstad van Meppel, met haar grachten, pleinen en pakhuizen is zeer de moeite waard. U moet ook beslist Orvelte eens bezoeken. Genoeg leuke dingen te doen in Drenthe, dus.

er even op uit of iets leuks doen in Drenthe

Maar er zijn ook heel wat leuke uitjes en activiteiten in Drenthe die alleen op bepaalde momenten plaats vinden. Als je iets leuks wilt doen: Europa's grootste najaarsmarkt voor paarden de Zuidlaardermarkt (derde dinsdag van oktober), de Donderdag Meppeldag in juli en augustus, het wielercriterium Gouden Pijl Emmen, muziekfestival C'est la vie in Emmen, Bloemencorso Eelde (eerste weekend september), de Rodermarkt in Roden (4e dinsdag in september), de ganzenmarkt en Havendagen in Coevorden, de zomermarkten in Diever (zeven maandagen in juli en augustus), de Barkermarkt in Westerbork. In Drenthe is genoeg te beleven!

leuke uitjes met de kinderen in Drenthe

Leuke ideetjes voor een dagje uit met de kinderen zijn Verkeerspark Assen, Speelstad Oranje in Oranje, Plopsa Indoor in Coevorden of attractiepark Sprookjeshof in Zuidlaren. Drenthe biedt meer dan je verwacht!

Afbeeldingsresultaat voor drenthe

leuke uitjes of leuke uitstapjes naar Drenthe

wat is er te doen in Anloo?

wat is er te doen in Assen?

wat is er te doen in Borger?

wat is er te doen in Coevorden?

wat is er te doen in Diever?

wat is er te doen in Dwingeloo?

wat is er te doen in Eelde-Paterswolde?

wat is er te doen in Emmen?

wat is er te doen in Hoogeveen?

wat is er te doen in Meppel?

wat is er te doen in Norg?

wat is er te doen in Orvelte?

wat is er te doen in Rolde?

wat is er te doen in Westerbork?

wat is er te doen in Zuidlaren?

 

 

 

 

 

 

 

Een avondje theater
in Drenthe?

In Drenthe een concert
bezoeken?

Afbeeldingsresultaat voor drenthe

dagje weg in Drenthe? lees over de historie

Drenthe is een provincie van Nederland, gelegen in het noordoosten van het land. Grofweg gezien grenst het in het noorden aan de provincie Groningen, in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen, in het zuiden aan de provincie Overijssel en in het westen aan de provincie Friesland. De hoofdstad is Assen; de gemeente met de meeste inwoners is Emmen.

Drenthe is bekend van de hunebedden, de megalithische grafmonumenten, bestaande uit zwerfstenen die aangevoerd zijn in de voorlaatste ijstijd. Van de 53 die in Nederland voorkomen staan er 51 in Drenthe. De overige twee in de provincie Groningen. De eerste vermelding van Drenthe is gevonden in een document uit het jaar 820. Uit archiefstukken in het Utrechts Archief blijkt dat in 1024 over Drenthe als graafschap wordt gesproken. De naam Drenthe is waarschijnlijk een verwijzing naar het getal drie, er zouden oorspronkelijk drie dingspelen in Drenthe geweest zijn.

Oorspronkelijk behoorde de stad Groningen en het omringende Gorecht tot het graafschap Drenthe, terwijl Coevorden er niet toe behoorde. De Stellingwerven, die tegenwoordig in Friesland liggen, hoorden oorspronkelijk ook bij Drenthe. Over de grenzen in de veenstreken is tussen Drenthe en de aanliggende landen herhaaldelijk geschil geweest, wellicht doordat in de veengrond de opgerichte grensstenen of -palen wegzakten en zo de toestand dubieus werd.

Hoewel Drenthe eigen staten had erkende de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Drenthe niet als volwaardig gewest en beschouwden het als een achtergebleven gebied dat geen vertegenwoordiging in de Staten-Generaal verdiende. Bij de oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd het wel een volwaardige provincie.

In het begin van de negentiende eeuw was Drenthe nog grotendeels een geisoleerde landstreek. De woeste grond die een groot deel van de provincie nog bedekte werd echter langzaam maar zeker ontgonnen. Het isolement van Drenthe werd in de twintigste eeuw definitief doorbroken. Na de venen werden nu ook de uitgebreide heidecomplexen ontgonnen. Naast de traditionele kleinschalige landbouw op de zandgronden ontstonden grotere bedrijven. Dorpen als Hoogeveen en met name Emmen ontwikkelden zich tot industriekernen. Assen, oorspronkelijk slechts een kern bij het klooster Marienkamp, groeide uit tot een echte provinciehoofdstad, de komst van de TT zette de plaats ook internationaal op de kaart.

dagje uit in Drenthe? lees over de geografie

Het grootste deel van de provincie bevindt zich op het Drents Plateau. Dit gebied, dat grotendeels boven NAP ligt, is voornamelijk opgebouwd uit keileem, afgezet in de voorlaatste ijstijd. Hierboven ligt vaak een laag dekzand uit de laatste ijstijd en lokaal veen. Op veel plekken liet het ijs langwerpige rechte ruggen in het landschap achter; het mooiste voorbeeld hiervan is de Hondsrug in het noordoosten van Drenthe. De Hondsrug strekt zich uit van voorbij Emmen in het zuidoosten tot in de stad Groningen in het noorden. Het hoogste natuurlijke punt van de provincie ligt 32 meter boven NAP ten noordwesten van Emmen. Ruwweg ziet de provincie Drenthe er uit als een omgekeerd bord; het midden is relatief hoog en de randen liggen lager. Met uitzondering van de Hondsrug gaat het om een hoogteverschil van slechts enkele meters. Toch is er een duidelijk verschil in landschap, geschiedenis en bevolking tussen de twee delen. Het centrale, iets hoger gelegen deel van de provincie wordt gevormd door zandgronden, ook wel het oude Drenthe genoemd. Hier vindt men van oudsher het esdorpenlandschap, dat gekarakteriseerd werd door brinkdorpen, essen, heidevelden en groenlanden in de beekdalen.

Van de eens zo uitgestrekte heidevelden zijn nog maar enkele grote en een redelijk aantal kleine velden over. Anders dan honderd jaar geleden beschikt Drenthe nu wel over uitgestrekte bosgebieden, die overigens voor het ontstaan (door begrazing) van de heidevelden en (door kap) van de essen ook veelvuldig aanwezig waren. Een van de weinige gave voorbeelden van een esdorpenlandschap is te vinden in het stroomgebied van de Drentsche Aa, ten noordoosten van Assen. Dit vrij unieke gebied is daarom (als enige cultuurlandschap) aangewezen als nationaal park: het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

De lager gelegen delen langs de grenzen van de provincie vormen de veengronden, die vanaf de Middeleeuwen tot halverwege de 20e eeuw geleidelijk aan zijn ontgonnen voor de turfwinning. De grote veenmoerassen werden door kanalen en wijken ontwaterd, het veen werd afgegraven door de turf weg te steken. Het werd na droging naar elders vervoerd om als brandstof te dienen. Op de dalgronden die hierdoor ontstonden vestigden zich vervolgens boeren, die vaak van buiten de provincie kwamen. Het landschap in de veengebieden wordt gekenmerkt door rechte lijnen met veel sloten, wijken en kanalen. Er is veel lintbebouwing te vinden. Plaatsnamen bevatten vaak woorden die verwijzen naar het (vroegere) landschap of de ligging, zoals veen, peel, moer, veld, wold, beek, kanaal, wijk, sloot en mond, of met nieuw naar de kolonisatie. De oudste veendorpen zijn Ruinerwold en Schoonebeek, die dateren uit de Middeleeuwen. Het jongste dorp van Drenthe is Witteveen, dat werd gesticht in 1926. Er zijn ook twee gebieden over die niet (volledig) ontgonnen zijn en waar het oorspronkelijke hoogveen nog aanwezig is: het Bargerveen in het uiterste zuidoosten van Drenthe en het Fochteloerveen in het noordwesten op de grens met Friesland.

Omdat de riviertjes en beekjes doorgaans te smal waren om te bevaren, zijn ter verbetering van de bereikbaarheid en voor de afvoer van turf in de 19e eeuw veel kanalen aangelegd. De belangrijkste zijn de Drentsche Hoofdvaart, het Noord-Willemskanaal, de Hoogeveense Vaart, de Verlengde Hoogeveensche Vaart en Oranjekanaal. Door de ontwikkeling van de autowegen is verkeer en vervoer over het water steeds minder belangrijk geworden. Tegenwoordig worden de kanalen vooral gebruikt voor de pleziervaart en als viswater. Er zijn in Drenthe drie nationale parken, te weten het Nationaal Park Drents-Friese Wold, Nationaal Park Dwingelderveld en Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.

Ontdek Drenthe

Drenthe, het land van Bartje. Uitgestrekte heidevelden, hunebedden, prachtige bossen, beekdalen en historische esdorpen markeren het Drentse landschap. Drenthe heeft een uniek landschap waarin de oude cultuur vaak nog zichtbaar is. Met een schat aan archeologische vondsten waarvan de 52 hunebedden de bekendste voorbeelden zijn. In Drenthe is de rust voelbaar. Een lekkere wandeling of fietstocht door een geurig heideveld of door de bossen doet je de dagelijkse beslommeringen vergeten. Onderweg is het best mogelijk dat u oog in oog komt te staan met een ree of een andere bosbewoner. Drenthe is dus rijk aan natuur. Zo zijn er een aantal beschermde natuurgebieden, namelijk Dwingelderveld,het Drents Friese Wold en Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Deze natuurgebieden bestaan uit grote bosgebieden, eindeloze heidevelden, verborgen vennetjes, steeds veranderende stuifzandgebieden en veen. Met enig geluk komt u op van de heidevelden zelfs een schaapherder met zijn kudde tegen. De watersporters kunnen op het Zuidlaardermeer of Paterwoldse meer terecht voor windsurfen of een boottochtje. Drenthe kent schilderachtige oude brink- en esdorpen waar monumentale oude boerderijen en huizen te vinden zijn. Er zijn dan ook tal van fiets en wandelroutes door het Drentse landschap uitgezet.

Assen, Drenthe

Bartje woont in Assen. Aan de Oostersingel staat een mooi bronzen beeld van het bekendste Drentse jochie. Het originele kalkstenen beeld staat in de hal van het Asser Stadhuis. Assen is de hoofdstad van de provincie Drenthe. Assen is zowel statig als oud maar er zijn ook moderne winkelcentra, met de daarbij horende gezellige drukte. De historie van Assen is niet heel oud te noemen. Vanaf 1600 fungeerde het toenmalige kloosterdorp als belangrijk mid-delpunt van de Drentse bestuurders. Een echte stad werd Assen niet. Pas in de 19e eeuw, in de tijd van Napoleon, kreeg Assen stadsrechten en kwam de stad tot ontwikkeling door de vestiging en invloed van welgestelden. Zo groeide Assen uit tot een bestuurscentrum en werden er vele mooie gebouwen en huizen gebouwd. Hun nalatenschap aan statige panden is te zien aan de singels, de Vaart en aan de Markt. De stadswandeling genaamd Stad der Paleizen gaat door het oude gedeelte van Assen en voert u langs Paleizen van Assen. Een routekaart is te verkrijgen bij het plaatselijke VVV kantoor. In het oude centrum aan de Brink zijn nog resten te vinden van het middeleeuwse klooster Maria in Campis. Een kruisgang is in het Rijksarchief te zien en een stuk muur is nog zichtbaar in de Abdijkerk. Deze Abdijkerk is nu een onderdeel van de gebouwen waarin het Drents Museum is gehuisvest. Een leuke happening voor de kinderen is het Asser verkeerspark. Assen geniet landelijke bekendheid door het jaarlijkse motorenfestijn de Dutch TT. Met meer dan 100.000 bezoekers op de hoofddag, is de TT van Assen al tientallen jaren lang het grootste eendaagse sportevenement van ons land.

Coevorden, Drenthe

Coevorden roept al snel beelden op van een rijke geschiedenis en een gezellige plaats voor jong en oud. En dat klopt. Deze gemeente en stad telt talloze bezienswaardigheden, een prachtige natuur en telt tientallen monumenten. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, denk bijvoorbeeld aan Plopsa Indoor. Coevorden dateert uit 1036. De eerste schriftelijke vermelding van de stad meldt nog Koevoorde, wat vrij vertaald betekent dat het ging om een plaats waar boeren hun koeien in een rivier dreven. Er zijn echter verwijzingen dat de stad al veel langer bestaat. Coevorden is rijk aan fiets- en wandelroutes. Het bekendste park is het Van Heutszpark. Hier vindt u ook de Watertoren. Er zijn ook oer-Hollandse molens te vinden in Coevorden. De meest bekende is De Arend. Coevorden kent een ontzettend groot winkelcentrum met tientallen winkeltjes, cafe's en restaurantjes.

Hoogeveen, Drenthe

Hoogeveen is gelegen in het hoge Noorden en wordt vaak even vergeten. Maar in 2011 is Hoogeveen uitgeroepen tot de stad met de beste binnenstad van Nederland. Met het uitgaansleven van Hoogeveen is helemaal niets mis. Het bruist in de stad met verschillende cafe's en restaurants. Zelfs unieke restaurants zijn te vinden in de stad. In Hoogeveen is een speciaal bier-restaurant geopend. Kunst is altijd erg belangrijk geweest voor de stad. Als u een liefhebber bent van kunst dan kunt u te voet of met de fiets een van de vele kunstroutes volgen. Naast de gewone kunstroute is er ook een Van Gogh route. In 1883 bracht Van Gogh een tijd door in Hoogeveen. U kunt in zijn voetsporen treden en een speciale wandeling maken langs verschillende herinneringen aan de schilder. De route is verkrijgbaar in een handige gids bij de VVV. Natuurlijk kunt u ook vanuit Hoogeveen genieten van de natuur. Naast Hoogeveen ligt het Dwingelderpark. U kunt hier wandelen over een zandverstuiving of genieten van een groen bos.

Meppel, Drenthe

Meppel wordt ook wel het Amsterdam van het Noorden genoemd. Misschien een vreemde vergelijking, maar zelf vinden ze hun stad veel weg hebben van de hoofdstad. Het centrum van Meppel bestaat uit historische gebouwen en grachten. De grachten van de stad hebben met Heerengracht, Kiezersgracht en Prinsengracht ook nog eens dezelfde namen. Langs de grachten heeft Meppel een historisch uiterlijk. Maar er is ook een aantal molens gevestigd in Meppel. Hoewel er vroeger in totaal wel 20 molens in de stad stonden zijn het er nu drie. Het bezoeken van de molens in Meppel is een leerzaam uitje. Let er wel op dat de vlag wappert, want dan kunt u de molen bezichtigen. Bij de meeste molens is dit op zaterdagochtend of zaterdagmiddag. Meppel heeft een aantal historische monumenten. U kunt de monumenten bewonderen met een speciale route. Tijdens de tour leert u van alles over de nouveau art stijl waarin de huizen gebouwd zijn. Meppel is zelfs met de boot te bereiken. In de eigen jachthaven van de stad kunt u de boot aanleggen en er overnachten op uw eigen boot. Er zijn verschillende voorzieningen in de jachthaven aanwezig.

De vragen: Is er iets leuks te doen in Drenthe dit weekend?, Wat is er te doen in omgeving Drenthe? of Wat is een leuk uitje in Drenthe met kinderen? laten zich eenvoudig beantwoorden door slim te zoeken met de button "Gedetailleerd uitjes zoeken." Zoek op categorie, met een afstand rond de postcode en u krijgt direct interessante zoekresultaten. Of gebruik de button "Uitjes zoeken met Google maps." Handiger kan niet!