Hier vindt u de meeste uitjes van Nederland. Actueel, makkelijk en leuk. Zoek met de blauwe buttons hieronder!

Algemene Voorwaarden van deze website.

Kieseenuitje.nl wordt onderhouden door Lion-website.nl. Op de inhoud en het gebruik van Kieseenuitje.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Kieseenuitje.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Kieseenuitje.nl behoudt zich het recht alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Kieseenuitje.nl om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Kieseenuitje.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Kieseenuitje, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Kieseenuitje.nl zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Kieseenuitje.nl, mag niets van Kieseenuitje.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kieseenuitje.nl.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Kieseenuitje.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Kieseenuitje.nl spant zich in om de informatie op Kieseenuitje.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Kieseenuitje.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor op Kieseenuitje.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Kieseenuitje.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Kieseenuitje.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Kieseenuitje.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

 

Beschikbaarheid

Kieseenuitje.nl spant zich in om Kieseenuitje.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Kieseenuitje.nl.

 

Hyperlinks

Externe hyperlinks op kieseenuitje.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Kieseenuitje.nl. Kieseenuitje.nl biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Kieseenuitje.nl worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Kieseenuitje.nl wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar UKieseenuitje.nl verwijzen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Kieseenuitje.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.