Hier vindt u de meeste uitjes van Nederland. Actueel, makkelijk en leuk. Zoek met de blauwe buttons hieronder!

disclaimer van www.kieseenuitje.nl, de website voor uitjes, uitstapjes, dagje uit en iets leuks doen buitenshuis

www.kieseenuitje.nl: alle info over uw bezoek aan een leuk marktje, braderie of bezienswaardigheid bij het fietsen, wandelen of uit gaan.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die door derden wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie in deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is een bezoeker van de website niet toegestaan de auteursrechtelijke beschermde werken of andere bij deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de redactie van KIESEENUITJE.NL.
Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: het statistisch analyseren van de bezoeken aan onze site. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw compter blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website kieseenuitje.nl is verkegen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie in kieseenuitje.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen via het contactformulier.